Σμαλτα

 

 

Ανεξάρτητα χρωμάτων εκτύπωσης

 

Η τιμή καθορίζεται ανάλογα με

τη διάσταση cm2

την ποσότητα