ΑΝΟΙΧΤΗΡΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

2191 Ανοιχτήρι

2191 Ανοιχτήρι

Πλαστικό ημιδιαφανές ανοικτήρι για μπουκάλια ...
2189 Ανοιχτήρι

2189 Ανοιχτήρι

Πλαστικό ανοιχτήρι - τυρμπουσόν ...
2190 Ανοιχτήρι

2190 Ανοιχτήρι

Ανοιχτήρι - τυρρμπουισόν 10,5 x 1,5 cm ...