Διαφημιστικά δώρα – Ντοσιέ συνεδρίου και για άλλες χρήσεις. Τιμές χονδρική.