ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ

2050 Θερμόμετρο πλαστικό απλό

2050 Θερμόμετρο πλαστικό απλό

Θερμόμετρο τοίχου πλαστικό ...
2060 Θερμόμετρο τύπου Ιταλίας

2060 Θερμόμετρο τύπου Ιταλίας

Θερμόμετρο τοίχου τύπου Ιταλίας πλαστικό ...