Φορμα ολόσωμη με αντανακλαστικές ταινίες 08-00-0055